historie

Historie

Het Landgoed werd gevormd in de tweede helft van de achttiende eeuw. Nicolaas Wilhelm de Meester, burgemeester van Harderwijk, was eigenaar van vijf boerderijen en een hoeveelheid bouwland en heide in de buurschap Tongeren. Na zijn overlijden erfden zijn dochter Cornelia Maria en haar man Jan Hendrik Rauwenhoff in 1768 het Tongerense bezit. Rauwenhoff was schepen en later burgemeester in Elburg.

Het duurde niet lang of het echtpaar raakte in de ban van Tongeren. Zij kochten nog twee boerderijen, waarvan één met een spijkertje, dat Jan Hendrik liet verbouwen tot herenkamer. In 1805 liet hij tegen boerderij en spijkertje een herenhuis bouwen. Het geheel, zij het meermalen verbouwd, kennen we nu als Het Oude Huis Tongeren.

Rauwenhoff liet lanen aanleggen, bomen planten en hij ontwierp een begraafplaats, die nog steeds als familiebegraafplaats dienst doet. Zo ontstond het landgoed. Jan Hendrik overleed in 1815.

Zijn kleinzoon Jan Hendrik (1799-1833), koopman in Amsterdam, werd na boedelscheidingen en transacties uiteindelijk eigenaar van het gehele bezit. Hij trouwde in 1825 met Anna van Heurn. Zij kregen vier kinderen: Nicolaas Wilhelm Pieter (1826), Lodewijk Wilhem Ernst (1828), Anna Petronella Johanna (1831) en Frans 1833). Jan Hendrik overleed op 11 september 1833.

Charles le Chevalier, vriend van de familie, werd toeziend voogd van de kinderen. Hij was eveneens koopman in Amsterdam en getrouwd met Jeanne Dorothea de la Fontaine Schluiter, die in 1842 overleed. Drie jaar later trouwde Le Chevalier met Anna van Heurn en nam het beheer van Tongeren op zich.

Vanuit Amsterdam bestuurde hij het bezit met overgave, in Tongeren geassisteerd door de opzichters Jan Jacobsz van Tongeren van 1826 tot 1863 en Gijsbertus de Zoete van 1863 tot 1881. Le Chevalier kocht enkele boerderijen, liet er twee bouwen en kocht een grote hoeveelheid heidegrond van de gemeente. Hij spande zich in om de boeren van deze arme zandgronden een beter bestaan te geven. Daartoe nam hij veel proeven met mest en nieuwe gewassen, liet het Tongerense veen ontginnen tot weidegrond en legde bossen aan op de aangekochte heidegrond. Hij stichtte een school voor de kinderen van Tongeren en omgeving, die op 2 augustus 1868 werd geopend.

Na zijn dood in 1881 ging het beheer over naar zijn stiefzoons Nicolaas en Willem en stiefdochter Anna. Frans was in 1867 overleden. Willem had theologie gestudeerd en was in 1852 getrouwd met Maria des Amorie van der Hoeven, die twee jaar later overleed. In 1860 werd Willem benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Leiden. In 1861 trouwde hij met Francina Felicia Tobias. Zij kreeg vier kinderen. Willem behoorde in Leiden met o.a. professor Kuenen, tot de docenten van de moderne leer in de Hervormde Kerk. Hij overleed in 1889.

Broer Nicolaas richtte in 1907 tesamen met Willems’ kinderen de Naamloze Vennootschap “Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed Tongeren onder Epe” op. De aandeelhouders van de huidige BV Landgoed Tongeren zijn alle afstammelingen van het echtpaar Rauwenhoff-Tobias.

Jan Kreffer