nieuwe bewoners voor de anna’s hoeve

Verbouwing van boerderij de Anna’s Hoeve, Molenweg 80

 

Na het vertrek van de laatste pachter van De Anna’s Hoeve, de familie Rozendal, is er een lange periode geweest dat de woning niet of anti-kraak werd bewoond. De boerderij vertoonde dan ook lange tijd een troosteloze en trieste aanblik.

Daar is nu verandering in gekomen. De nieuwe bewoners voor De Anna’s Hoeve zijn Marcel Looman en Karin Vermeer. De boerderij is verbouwd voor eigen bewoning en daarnaast is er ruimte gemaakt om jongeren en jongvolwassenen op te kunnen vangen. Vanuit hun bedrijf Natuurtalent gaan zij vanuit deze locatie diverse activiteiten op het gebied van zorg en natuureducatie organiseren. De agrarische activiteiten zullen kleinschalig zijn en vooral gericht op natuurbeheer. Zij gaan een bijdrage leveren aan het beheer van natuurterreinen en landschapselementen op Tongeren. 

 Anna_s_Hoeve