houten vlonderpad door natuurterrein wisselse veen

Houten vlonderpad door natuurterrein Wisselse Veen

 

BV Landgoed Tongeren heeft dit najaar een gebied van ca 30 ha landbouwgrond ingericht als natuurterrein. De ontwateringsloten van het voormalig landbouwgebied zijn gedempt en een belangrijk deel van de verrijkte toplaag is afgegraven. Als gevolg van de genomen maatregelen zullen de grondwaterstanden in het gehele gebied vrijwel het gehele jaar door aan maaiveld komen. Er liggen grote potenties om hellingveen vorming tot ontwikkeling te brengen. Een unieke ontwikkeling in Nederland. Lees meer hierover 

De beukenlaan genaamd Beekalle – welke noord–zuid dwars door dit gebied loopt – vormde een belangrijke recreatieve ontsluiting. Om het grondwater de gelegenheid te geven om van west naar oost af te stromen, was het noodzakelijk om deze allee te vergraven. Door de nu gerealiseerde verhoogde grondwaterstand is dit pad niet meer als zodanig te gebruiken.

Door middel van de aanleg van een houtenvlonderpad willen we het gebied weer voor wandelaars openstellen. Dit pad komt op palen te staan (50 cm boven maaiveld), zodat het water vrijelijk er onderdoor kan blijven stromen. De Provincie Gelderland en de gemeente Epe dragen financieel bij om dit pad mogelijk te maken. Als de financiële toezeggingen definitief zijn, gaan we dit voorjaar het pad aanleggen.

Voor Landgoed Tongeren is niet alleen een uniek natuurgebied gecreëerd, maar we kunnen bovendien binnenkort op een hele bijzondere manier dwars door dit gebied wandelen.