100jaar

Landgoed Tongeren BV100 jarig bestaan

Vitale honderdjarige vol toekomstplannen

Tongeren geeft landbouw de ruimte

Toen prof. dr. N.W.P. Rauwenhoff in 1907 besloot om Landgoed Tongeren bij Epe op de Veluwe onder te brengen in een vennootschap, getuigde dat van een vooruitziende blik. Zijn doel was de eenheid te bewaren en versnippering te voorkomen. Dat is gelukt. Het ruim 500 ha. grote gebied dat bestaat uit bossen, heide, sprengen en beken, bomenlanen en 110 ha landbouwgrond is nog steeds één geheel. De boerderijen, woonhuizen en zelfs een school vormen een levendige buurschap waar gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt.

De honderdjarige BV bruist van de activiteiten en plannen. Directeur Charlotte Rauwenhoff stelde een ambitieuze ontwikkelingsvisie op. Daarin staat hoe de natuurwaarden en het landschap – Tongeren ligt midden in de Ecologische Hoofdstructuur – bewaard en verbeterd worden. Zeker net zo belangrijk voor het landgoed is de landbouw die er zijn wortels al heeft sinds het ontstaan van de buurschap in de 18e eeuw. Er zijn nu drie agrariërs actief, maar twee van hen stoppen binnen afzienbare tijd. Voor hen is er geen opvolger.

Roeien tegen de stroom in

De meest voor de hand liggende oplossing zou zijn om van Tongeren dan maar volledig natuurgebied te maken. Dat past ook in de trend dat het aantal landbouwbedrijven in Nederland jaarlijks met zo’n 3% afneemt. De aandeelhouders besloten echter om tegen de stroom in te roeien want zonder landbouw zou Tongeren zijn bijzondere karakter verliezen, vinden ze. Een belangrijk deel van de ontwikkelingsvisie is daarom gewijd aan de vestiging van een nieuw landbouwbedrijf dat op een duurzame manier functioneert. Een heikele kwestie want daarvoor moet wel het bestemmingsplan gewijzigd worden.

‘Tongeren floreert’

Tongeren timmert flink aan de weg om dat voor elkaar te krijgen. En met succes; de gemeente Epe liet al weten waardering te hebben voor de ontwikkelingsvisie. Het gemeentebestuur onderschrijft de plannen voor het behoud van de landbouw op het landgoed. Met name omdat daardoor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand kunnen blijven. Ook secretaris-generaal Van der Zande van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is positief. “Tongeren floreert maar de vestiging van een nieuw landbouwbedrijf in een Natura2000 gebied is een spannend dilemma. Ik sta daar in beginsel positief tegenover en heb vertrouwen in een goede afloop”, aldus de secretaris-generaal.

Van der Zande is een van de sprekers tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 augustus. Op het programma staat ook een inleiding van Prof. dr. J.D. van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie aan Wageningen Universiteit. Verder ontvangt burgemeester Van Lente van Epe het eerste exemplaar van Fotoboek Landgoed Tongeren 2007 dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan verschijnt.