ligging en beheer

Ligging en beheer

Het landgoed Tongeren is gelegen op de oostelijke flank van het Veluwe massief, in de gemeente Epe. Het landgoed heeft een totale oppervlakte van 505 ha. Het centrum van het landgoed wordt gevormd door de buurschap Tongeren en de daarbij behorende akkers. Veel woningen op het landgoed zijn eigendom van aandeelhouders. De overige woningen worden door het landgoed verhuurd dan wel in erfpacht uitgegeven.

Het landbouw areaal bedraagt ongeveer 110 hectare. De boerenbedrijven zijn grondgebonden veehouderijen die hun bedrijfsvoering ingericht hebben rekening houdend met de natuur en landschapswaarden.

Het landgoed heeft 365 ha. bos. De bossen worden beheerd met aandacht voor de productie, natuur- en recreatiefunctie (geïntegreerd bosbeheer) en het bos heeft het FSC keurmerk gekregen. Het landgoed ontvangt subsidie voor haar bos-, natuur- en recreatiebeheer in het kader van Programma Beheer. Op het landgoed zijn veel natuur- en landschapselementen die zeer waardevol zijn. Tongeren kent een natuur- en landschapsgerichte recreatie.

Het beheer van Landgoed Tongeren richt zich op het duurzaam instandhouden van het particuliere bezit. Tongeren heeft de ‘duurzame instandhouding en ontwikkeling’ als volgt gespecificeerd:

  1. duurzaam instandhouding van het landgoed
  2. bij de ontwikkeling van het landgoed rekening houden met de historische wortels en de maatschappelijke verantwoordelijkheden
  3. diversiteit van het landgoed waarborgen
  4. optimaal financieel rendement genereren, onder inachtneming van bovenstaande 3 punten.

Duurzame instandhouding is slechts mogelijk als er voldoende inkomsten zijn om allerlei investeringen te doen. Vaak gaat het om investeringen die niet direct renderen maar wel van belang zijn voor de instandhouding van het landgoed. Zoals onder andere het beheer van het parkbos, het onderhoud en de renovatie van lanen en landschapselementen en het onderhoud van de wandelpaden. In werkelijkheid is de lijst echter veel langer.

Als landgoedbedrijf moet je vooruit blijven kijken. Zijn je inkomstenbronnen voor de toekomst gegarandeerd, welke ontwikkelingen in de landbouw, bosbouw en natuursector zijn er te verwachten, hoe speel je in op overheidsdoelen en wensen? Tongeren heeft in 2006 een Ontwikkelingsvisie voor het landgoed opgesteld.  >>> lees meer 

De plannen uit de Ontwikkelingsvisie zijn begin 2013 vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor Tongeren.  >>> lees meer

De komende jaren zal Tongeren’s toekomst zichtbaar worden. Een groot aantal plannen uit de ontwikkelingsvisie zijn planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan en zullen nu tot uitvoering komen. Op de website van Tongeren wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.